03 januar 2009

De syv dødssynder og de syv hellige hoveddyder

De syv dødssynder;
Norsk - engelsk - latinsk

 • Hovmod - Pride - Superbia (motstrider ydmykhet)
 • Griskhet - Greed - Avaratia (motstrider barmhjertighet)
 • Begjær - Lust - Luxuria (motstrider kyskhet)
 • Misunnelse - Envy - Invidia (motstrider velvilje)
 • Fråtseri - Gluttony - Gula (motstrider måtehold)
 • Vrede - Wrath - Ira (motstrider tålmodighet)
 • Latskap - Sloth - Acedia (motstrider innsatsvilje)

De syv hellige hovedyder;
Norsk - engelsk - latinsk

 • Ydmykhet - Humility - Humilitas (motstrider hovmod)
 • Barmhjertighet - Charity - Caritas (motstrider griskhet)
 • Kyskhet - Chastity - Castitas (motstrider begjær)
 • Velvilje - Kindness - Humanitas (motstrider misunnelse)
 • Måtehold - Temperance - Temperare (motstrider fråtseri)
 • Tålmodighet - Patience - Patientia (motstrider vrede)
 • Innsatsvilje - Diligence - Industria (motstrider latskap)


Begynte å interessere meg for dette etter at jeg så filmen Se7en (1995) for mange år siden. Kanskje en litt rar og sær interesse, men synes temaet er spennende.

De syv dødssyndene er i følge katolsk teologi synd som:
-fører til andre synder og laster
-fører til åndelig død, brudd med Gud og evig fortapelse og fordømmelse (om man ikke angrer og skrifter)

I den katolske kirkes etiske tradisjoner anerkjennes de syv hellige hoveddydene som korresponderer til hver sin av de syv dødssyndene.

"We see a deadly sin on every street corner, in every home, and we tolerate it. We tolerate it because it's common, it's trivial. We tolerate it morning, noon, and night."
-John Doe, Se7en

2 kommentarer: