19 mai 2009

Velkommen til verden, Linnea Charlotte


Gratulerer Anki og Per Olav med den lille prinsessa!

"A baby will make love stronger, days shorter, nights longer, bankroll smaller, home happier, clothes shabbier, the past forgotten, and the future worth living for."


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar